Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości - archiwum zobacz aktualne

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOŁA

Aktualności | 2020-12-01 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

KOMUNIKAT !!! Na podstawie decyzji Zarządu Głównego w sprawie nie podejmowania działań mających na celu ogłoszenie terminów przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej do czasu zniesienia ograniczeń i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19, Zarząd Okręgu uchwałą nr 27/2020 z dnia 15.10.2020 r. upoważnił Prezydium ZO do podjęcia decyzji zmierzających do rozpoczęcia i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej niezwłocznie, po zniesieniu ograniczeń. W związku z powyższym zapalnowane na dzień 20.12.2020 r. zgromadzenie ...... więcej

Zawody na zakończnie sezonu 2020

Aktualności | 2020-09-04 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

Wędrzyn, dnia 04.09.2020r. OGŁOSZENIE !!!! Zarząd Koła Wędkarskiego w Wędrzynie zawiadamia, że w dniu19.09.2020r. (sobota) organizuje spławikowe zawody wędkarskie kończącesezon na jeziorze „POSTOMSKO” dla członków koła. Jednocześnie są to zawody zaliczane do cyklu zawodów o tytuł mistrza koła.Zapisy przyjmuje kol. Mirosław JEDYNAK (tel. 502046595) do dnia 14.09.2020r. Zbiórka zawodników w dniu zawodów o godz. 7.00 przy punkcie czerpania wody. Zabezpieczenie zawodów –osoby nie mające pozwolenia na wędkowanie na ...... więcej

Kondolencje

Aktualności | 2020-04-29 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

Rodzinie kolegi Damiana ZBIERSKIEGO – oraz jego Bliskim słowa wsparcia i wyrazy współczucia oraz szczere kondolencje z powodu śmierci członka naszego koła składają Zarząd Koła PZW Wędrzyn oraz członkowie koła... więcej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW w Wędrzynie za 2019 rok

Komunikaty | 2019-11-16 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

ZARZĄD KOŁA Wędrzyn, dnia 14.11.2019 r. PZW WĘDRZYN OGŁOSZENIE !!! Zarząd Koła Wędkarskiego w Wędrzynie zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW w Wędrzynie za 2019 rok na dzień 15.12.2019 r. na godz. 11.00 w Klubie 17 WBZ w Wędrzynie. W razie braku kworum II termin zgromadzenia ustala się na godz. 11:15 tego samego dnia. Za Zarząd Marek Marciniak Prezes Koła... więcej

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA PZW W WĘDRZYNIE w dniu 15.12.2019 r.

Komunikaty | 2019-11-16 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA PZW W WĘDRZYNIE w dniu 15.12.2019 r. § 1 1. W walnym zgromadzeniu sprawozdawczo - wyborczym Koła uczestniczą: z głosem decydującym wszyscy członkowie Koła, z doradczym członkowie władz i organów Okręgu o ile nie są członkami Koła, członkowie wspierający, członkowie uczestnicy, zaproszeni goście. 2. Uczestnicy walnego zgromadzenia potwierdzają swój udział podpisem na liście obecności. 3. Walne zgromadzenie Koła jest władne do podejmowania uchwał w ...... więcej

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA PZW W WĘDRZYNIE w dniu 15.12.2019 r.

Komunikaty | 2019-11-16 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA PZW W WĘDRZYNIE w dniu 15.12.2019 r. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Koła. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad Zgromadzenia i ich przyjęcie poprzez głosowanie. Wybór komisji Mandatowej i Uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego przyjęcie przez głosowanie. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do ...... więcej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW w Wędrzynie za 2018 rok

Aktualności | 2018-11-13 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

ZARZĄD KOŁA Wędrzyn, dnia 15.11.2018 r.PZW WĘDRZYN OGŁOSZENIE !!!Zarząd Koła Wędkarskiego w Wędrzynie zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW w Wędrzynie za 2018 rok na dzień 16.12.2018 r. na godz. 11.00 w Klubie 17 WBZ w Wędrzynie.W razie braku kworum II termin zgromadzenia ustala się na godz. 11:30 tego samego dnia. Za Zarząd Marciniak Prezes KołaUwaga:Proponowany porządek obrad oraz proponowany regulamin obrad dostępny jest na stronie internetowej Koła i w miejscu sprzedaży znaków wartościowych. ... więcej

Zawody Wędkarskie na rozpoczecie sezonu 2018

Aktualności | 2018-04-10 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

OGŁOSZENIE !!!! Zarząd Koła Wędkarskiego w Wędrzynie zawiadamia, że w dniu 21.04.2017 r. (sobota) organizuje spławikowe zawody wędkarskie na rozpoczęcie sezonu na jeziorze „POSTOMSKO” dla członków koła. Jednocześnie są to pierwsze zawody zaliczane do cyklu zawodów o tytuł mistrza koła. Zapisy przyjmuje kol. Mirosław JEDYNAK (tel. 502046595) do dnia 16.04.2017 r. Zbiórka zawodników w dniu zawodów o godz. 7.00 przy punkcie czerpania wody. Składka na konsumpcje – 5,00 zł. (ponadto osoby nie mające pozwolenia na wędkowanie ...... więcej

ZAWODY NA ROZPOCZĘCIE SEZONU 2017

Aktualności | 2017-04-10 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

OGŁOSZENIE !!!! Zarząd Koła Wędkarskiego w Wędrzynie zawiadamia, że w dniu 22.04.2017 r. (sobota) organizuje spławikowe zawody wędkarskie na rozpoczęcie sezonu na jeziorze „POSTOMSKO” dla członków koła. Jednocześnie są to pierwsze zawody zaliczane do cyklu zawodów o tytuł mistrza koła. Zapisy przyjmuje kol. Mirosław JEDYNAK (tel. 502046595) do dnia 15.04.2017 r. Zbiórka zawodników w dniu zawodów o godz. 7.00 przy punkcie czerpania wody. Składka na konsumpcje – 10,00 zł. (ponadto osoby nie mające pozwolenia na ...... więcej

PLAN IMPREZ NA 2017r.

Aktualności | 2017-02-23 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

PLAN ZAMIERZEŃ KOŁA PZW w WĘDRZYNIE NA 2017 ROK L.p. Zamierzenie Termin Miejsce Uwagi 1. Zawody na rozpoczęcie sezonu 22.04.2017 r. J. Postomsko 2. Zawody o puchar Burmistrza Sulęcina 07.05.2017r. J. Ostrowskie Reprezentacja Koła 3. Zawody o puchar Starosty Sulęcina 24.06.2017 r. J. Ostrowskie Reprezentacja Koła 4. Zawody dzienno – nocne 29-30.07.2017 r. J. Postomsko seniorzy 5. Zawody na zakończenie sezonu 16.09.2017 r. J. Postomsko 6. Zgromadzenie sprawozdawcze Koła 17.12.2017 ...... więcej